1893-1896 Fram-ekspedisjonen 5

Nettsider
Første Fram-ferd, 1893-1896.


Herman Dahl

Kaianlegg, Sjøbod, Kirke, Havn, Robåt, Seilskip, Polarekspedisjon, Polarskute

Fotografi ubb-bs-ok-03608a

Herman Dahl

Kaianlegg, Kirke, Havn, Seilskip, Polarekspedisjon, Polarskute

Fotografi ubb-bs-ok-03608b

Ukjent

Folkemengde, Kaianlegg, Robåt, Færing, Polarekspedisjon, Polarskute

Fotografi ubb-bs-ok-05298-004

Gustav Emil Mohn

På triumfbuen er navnet på alle ekspedisjonens deltagere.

Flagg, Torg, Brostein, Triumfbue, Polarekspedisjon

Fotografi ubb-gem-0224

Gustav Emil Mohn

Flagg, Kaianlegg, Skip, Livbåt, Polarekspedisjon, Polarskute

Fotografi ubb-gem-0262