1890 Den tyske eskadre i Bergen 2


Knud Knudsen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Dampskip, Krigsskip

Fotografi ubb-kk-1622-09297

Knud Knudsen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Dampskip, Krigsskip

Fotografi ubb-kk-2127-1612