1959 Markens Bataljons 100-års jubileum, juni 9


Gustav Brosing

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

By- og småsteder, Gate, Brostein, Flagg, Butikk, Reklameskilt, Renseri, Klokke/ur, Jubileum, Bydekorasjon

Fotografi ubb-bros-03299

Gustav Brosing

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

By- og småsteder, Bolighus, Gate, Gatelys, Brostein, Butikk, Trapp, Hydrant, Jubileum, Bydekorasjon

Fotografi ubb-bros-03300

Gustav Brosing

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

Trebygning, By- og småsteder, Brostein, Flagg, Butikk, Gatedør, Jubileum, Bydekorasjon

Fotografi ubb-bros-03304

Gustav Brosing

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

Trebygning, By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Brostein, Flagg, Butikk, Jubileum, Våpenhandel

Fotografi ubb-bros-03305

Gustav Brosing

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

By- og småsteder, Bolighus, Mann, Gate, Brostein, Flagg, Jubileum, Bydekorasjon

Fotografi ubb-bros-03306

Gustav Brosing

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

Trebygning, By- og småsteder, Bolighus, Brostein, Flaggstang, Butikk, Jubileum, Bydekorasjon

Fotografi ubb-bros-03307

Gustav Brosing

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

Barn, By- og småsteder, Bolighus, Mann, Gatelys, Butikk, Frakk, Paraply, Regntøy, Sydvest, Jubileum, Bydekorasjon

Fotografi ubb-bros-03308

Gustav Brosing

Marken Bataljons stiftelseshus med lauvbærkrans på fasaden. Marken Bataljon 100 år

Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smug, Buekorps

Fotografi ubb-bros-03312

Gustav Brosing

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

By- og småsteder, Reklame, Gate, Flagg, Møbelforretning, Jubileum, Bydekorasjon

Fotografi ubb-bros-03318b