1925 Bergens Museums 100-års jubileum 25. april 13


Atelier KK

Bergens Museums hundreårsjubileum. Parti fra bygningen med mennesker på Muséplass. Personbil framfor inngangen

Inngangsparti, Personbil, Museum, Barn og andre voksne

Fotografi ubb-kk-n-278-015

Atelier KK

Bergens Museums hundreårsjubileum. Parti av bygningen med mennesker på Muséplass. En personbil framfor inngangen

Vindu, Inngangsparti, Personbil, Museum, Barn og andre voksne

Fotografi ubb-kk-n-278-016

Atelier KK

Parti fra Muséplass. Fotografert fra museets trapp mot folkemengden. I forgrunnen to menn pluss personbil

Flagg, Personbil, Murbolig, Statue, Barn og andre voksne, Politimann/kvinne

Fotografi ubb-kk-n-278-017

Atelier KK

Parti fra Museplass. Bergens Museums hundreårsjubileum. Fotografert fra museets trapp mot folkemengden. I forgrunnen personbil med sjåfør

By- og småsteder, Universitet og forskning, Jubileum, Folkemengde, Flagg, Personbil, Hund, Museum, Statue, Sjåfør

Fotografi ubb-kk-n-278-018

Atelier KK

100-årsjubileet til Bergens Museum 25.april 1925. Parti av bygningen med mennesker på Muséplass. Personbil framfor inngangen

By- og småsteder, Universitet og forskning, Jubileum, Folkemengde, Gatelys, Personbil, Museum, Statue

Fotografi ubb-kk-n-278-019

Atelier KK

Bergens Museums hundreårsjubileum. Parti fra Muséplass. Fotografert fra Museets trapp mot folkemengden. I forgrunnen to politimenn pluss personbil

Flagg, Personbil, Murbolig, Statue, Barn og andre voksne, Politimann/kvinne

Fotografi ubb-kk-n-278-020

Atelier KK

Bergens Museums hundreårsjubileum.Kong Haakon

Mann, Personbil, Museum, Flosshatt, Sjåfør

Fotografi ubb-kk-n-278-021

Atelier KK

Kong Haakon og professor Kolderup utenfor Historisk museum 25.april 1925 i anledning 100-årsjubileet til Bergens Museum.

Mann, Personbil, Frakk, Museum, Flosshatt

Fotografi ubb-kk-n-278-022

Atelier KK

Bergens Museums hundreårsjubileum. Kong Haakon

Mann, Personbil, Museum

Fotografi ubb-kk-n-278-023

Atelier KK

Mann, Jubileum, Frakk, Museum, Botanisk hage, Flosshatt, Professor

Fotografi ubb-kk-n-278-024

Atelier KK

Bergen Museums hundreårjubileum. Det gamle teater. Mennesker utenfor teateret.

Barn, Teater, Stakittgjerde, Flagg, Allmenning

Fotografi ubb-kk-n-278-025

Atelier KK

Bergen Museums hundreårsjubileum. Det gamle teater. Mennesker utenfor teateret

Teater, Stakittgjerde, Flagg, Allmenning, Barn og andre voksne

Fotografi ubb-kk-n-278-026

Atelier KK

Bergens Museums hundreårsjubileum. Parti av Det Gamle teater.

Teater, Flagg, Personbil, Barn og andre voksne

Fotografi ubb-kk-n-278-027