1946 Nedleggelse av grunnstein Universitetet i Bergen, 25. oktober 16


Franz Blaha

Konge, Universitetshistorie, Politi, Mikrofon, Fotograf, Kongelig besøk

Fotografi ubb-bs-ok-02061-001

Franz Blaha

Konge, Universitetshistorie, Politi, Mikrofon, Kongelig besøk

Fotografi ubb-bs-ok-02061-002

Franz Blaha

Konge, Universitetshistorie, Folkemengde, Flosshatt, Kongelig besøk

Fotografi ubb-bs-ok-02061-003

Franz Blaha

Konge, Universitetshistorie, Politi, Mikrofon, Flosshatt, Kongelig besøk

Fotografi ubb-bs-ok-02061-004

Franz Blaha

Konge, Universitetshistorie, Politi, Mikrofon, Flosshatt, Kongelig besøk

Fotografi ubb-bs-ok-02061-005

Franz Blaha

Universitetshistorie, Folkemengde, Flagg, Kongelig besøk

Fotografi ubb-bs-ok-02061-006

Franz Blaha

Grunnstennedleggelse for Universitetet i Bergen

Universitetshistorie, Folkemengde, Sanger, Studentenes sangforening

Fotografi ubb-bs-ok-02061-007

Franz Blaha

Grunnstennedleggelse for Universitetet i Bergen

Universitetshistorie, Folkemengde, Sanger, Studentenes sangforening

Fotografi ubb-bs-ok-02061-008

Franz Blaha

Grunnstennedleggelse for Universitetet i Bergen

Universitetshistorie, Folkemengde, Sanger, Studentenes sangforening

Fotografi ubb-bs-ok-02061-009

Franz Blaha

Student, Universitetshistorie, Professor, Sanger, Folketog

Fotografi ubb-bs-ok-02061-010

Franz Blaha

Student, Universitetshistorie, Studentlue, Professor, Folketog

Fotografi ubb-bs-ok-02061-011

Franz Blaha

Student, Universitetshistorie, Professor, Sanger, Folketog

Fotografi ubb-bs-ok-02061-012

Franz Blaha

Student, Universitetshistorie, Studentlue, Fane, Folketog

Fotografi ubb-bs-ok-02061-014

Franz Blaha

Student, Universitetshistorie, Folkemengde, Museum, Statue

Fotografi ubb-bs-ok-02061-015

Fremskrittet stod i fokus da Stortinget vedtok opprettelsen av Universitetet i Bergen på den symboltunge dagen 9. April 1946. UiB var det første universitetet i Norge opprettet av et norsk storting, og det første i ...

Utstilling uib-1948