Ex librisSignatur: ubb-ms-2124-0009


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Brev

Relatert til: Dansk Exlibris Selskab


comments powered by Disqus