Regnskap skapt av

Dato: 1849-03-27Signatur: ubb-ms-0167-03-11-4-01


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Relatert til Bøe

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus