Regnskap skapt av

Dato: 1845-10-18Signatur: ubb-ms-0167-03-11-4-61


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Relatert til: Jacob Blaauw, Sivertsen


comments powered by Disqus