Regnskap skapt av

Dato: 1821-09-18Signatur: ubb-ms-0178-a-03-37


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Inneholder blant annet tinglysning av Lumholtz? pantobligasjon.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Obligasjon, Panteobligasjon, 1800-tallet, Regnskap, Pant, Forbruk

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus