Regnskap skapt av

Laget mellom 1823-01-01 og 1825-12-31Signatur: ubb-ms-0178-a-03-44


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Dette dokumentet er knyttet til emnene Obligasjon, Panteobligasjon, 1800-tallet, Gård, Salg, Skjøte, Lønn, Næringsskatt, Brannkontigent, Forsikring, Kadett, Skatt, Skyld, Formueskatt, Enkekassen, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel, Leiekontrakt

Relatert til: Christian Magnus Falsen, Kong Karl III Johan, Johan Storm Munch, Paul Martin Johansen, Arent Bjørnsen Solem , Ambrosius Flor Hofgaard, Thomas Bukier, Andreas Hansen

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus