FragmentSignatur: ubb-ms-1549-04Gå til side:

Fin og småstilt skrift, med mange forkortelser. Røde og grønne initialer. Tospaltet, full spaltebredde ca 90 mm. Har vært brukt til bokbind (regnskaper) - jfr. en notis på tvers i en av margene: NB "Herremag. 117 1Ú2 dr in specie" 12. århundre? Ingen opplysninger om proveniens. " a commentary on the psalms, s Xll " (Ludwig Bieler).

Les mer om ubb-ms-1549-4!

Dette bildet er en del av utstillingen Fragmenter


comments powered by Disqus