FragmentSignatur: ubb-ms-1549-07-c


Ingen av bitene er større enn en lillefingernegl. d. Segloblat, papir, 15.-16. århundre.

Les mer om ubb-ms-1549-7-c!

Dette bildet er en del av utstillingen Fragmenter


comments powered by Disqus