Nummer skapt av

Publisert: 1917

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 41 (s. 321-352)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1917-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Fysikk, Nekrologer, Kjemi, Geofysikk, Polarforskning

Inneholder:

  • Fysik og geofysik., s. 321-334, Vilhelm Bjerknes;
  • De vigtigste brændmaterialer og deres varmeverdi., s. 334-344, Peter Andreas Ravn Sollied;
  • Hans Larsen Norberg, en nordlandsk naturforsker., s. 344-348, Jens Holmboe;
  • Relatert til: Bjørn Helland-Hansen , Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann


    comments powered by Disqus