Nummer skapt av

Publisert: 1931

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 55 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1931-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:


Last ned PDF

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Astronomi, Nekrologer, Biologi, Arkeologi

Inneholder:

  • Adolf Engler og hans livsverk., s. 193-198, Jens Holmboe;
  • Hvor gammel er verden?, s. 199-211, Sigurd Einbu;
  • Tyngdemålinger i lokal geologisk undersøkelse., s. 211-215, Artur Karsten Mekael Wold;
  • Øien- og fotanomalier samt tårnskalle som ledd i et arvelig kompleks., s. 215-224, Kristine Bonnevie;
  • Hovedlinjer i den norske nasjons tilblivelseshistorie., s. 224-245, Anathon Bjørn;
  • Relatert til: Bjørn Helland-Hansen , Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Torbjørn Gaarder, Oscar Christian Hagem


    comments powered by Disqus