Nummer skapt av

Publisert: 1932

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 56 (s. 257-288)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1932-09


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:


Last ned PDF

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Medisin, Meteorologi

Inneholder:

  • Relasjoner mellem klimaforandringer og historie., s. 257-269, Asbjørn Ording;
  • Et funn av plantefossiler i Oslofeltet., s. 269-279, Olaf Holtedahl;
  • Værlag og sykdom., s. 279-285, Christian Hestenes;
  • Relatert til: Bjørn Helland-Hansen , Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Torbjørn Gaarder, Oscar Christian Hagem


    comments powered by Disqus