Nummer skapt av

Publisert: 1942

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 66 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1942-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Meteorologi, Zoologi, Marinbiologi, Biologi, Pattedyr, Kreps, Klima, Keltertiden

Inneholder:

  • Om pattedyr- og menneskehjernens utvikling, s. 129-140, Eilif Dahl;
  • Klimatiske vilkår i Keltertiden, s. 140-148, Arne Bang Andersen;
  • Krepsen (Potamobius astacus) og hva den lever av , s. 149-157, Hjalmar Munthe-Kaas Lund;
  • Relatert til: Bergen Museum, Bjørn Trumpy, Bjørn Helland-Hansen , Torbjørn Gaarder, Oscar Christian Hagem


    comments powered by Disqus