Nummer skapt av

Publisert: 1946

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 70 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1946-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Utgitt av Bergens Museum, Redaktor Torbjørn Gaarder. Redaksjonskomite: Bjørn Helland-Hansen, Johan Huus, Niels-Henr. Kolderup og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Astronomi, Meteorologi

Inneholder:

  • Vestnorsk skogreisning., s. 353-362, Anton Smitt;
  • Nedbørhyppigheten i Oslo og dens avhengighet av barometerstanden., s. 371-376, Sigurd Evjen;
  • Relatert til: Bergen Museum, Bjørn Trumpy, Bjørn Helland-Hansen , Niels-Henrik Kolderup, Torbjørn Gaarder, Johan Huus


    comments powered by Disqus