Manuskript

Dato: 1734-10-23Signatur: ubb-ms-0111


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Avskrift "der er gjennemseet og rettet af Anthon Simon Michelsen." Han var skoleholder i Søllerød. Brevet angaar stiftprost Reenbergs tale ved visitationen i Søllerød kirke d. 29/8 1734, hvorunder stiftsprosten har uttalt sig om den hellige skrift paa en maate som Steenholt sterkt fordømmer.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Prester, Kulturhistorie, Brev, 1700-tallet, Skoler vedk., Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Tale, Fordømmelse, Visitasjon

Relatert til: Morten Reenberg, Simon Michelsen Steenholt, Simon Michelsen Steenholt

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 4°. 12 beskrevne blader. H.

comments powered by Disqus