Manuskript skapt av

Dato: 1766-02-27Signatur: ubb-ms-0167-01-22-087


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Avskrift

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug


comments powered by Disqus