Manuskript skapt av

Dato: 1769-02-10Signatur: ubb-ms-0167-01-22-093


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug


comments powered by Disqus