Manuskript skapt av

Dato: 1864-03-18Signatur: ubb-ms-0167-03-09-07-14


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Relatert til: A. M. Eide

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus