Manuskript skapt av

Dato: 1830-10-19Signatur: ubb-ms-0167-03-10-098


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus