Manuskript skapt av

Dato: 1860-08-26Signatur: ubb-ms-0167-03-10-179


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Relatert til: Nils R. Eilertsen

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus