Manuskript skapt av

Dato: 1778-11-15Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-014


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus