Manuskript skapt av

Dato: 1760-08-22Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-028


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • Dårlig/kritisk

comments powered by Disqus