Manuskript skapt av

Dato: 1785-01-18Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-067


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Relatert til: Bendik Ertzayer

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus