Manuskript

Laget mellom 1800-01-01 og 1832-12-31Signatur: ubb-ms-0230-a-10-a


Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater

Inneholder:

 • Carl Johans confirmation av hans overkrigskommissærstitel., s. -,
 • Lover for Det Dramatiske Selskab, 1820, s. -,
 • Skrivelse fra Det Dramatiske Selskab., s. -,
 • Skrivelse fra Mgistraten ang. fritagelse for stilling som borgerrepresentant., s. -,
 • Utnevnelse til ekstraordinært medlem av Det Dramatiske Selskab. , s. -,
 • Utnevnelse til tollbetjent., s. -,
 • Relatert til: August Christian Mohr

  Tilknyttede steder


  comments powered by Disqus