side 11 av Et Reiseminde. S/S "Kristianiafjords" Förste Tur Kristiania-Bergen den 4de til 7de Juni 1913

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.