side 32 av [Fotoalbum etter Borghild og Finn Gundersen]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.