side 3 av En i sin begyndelse gemytlig men i slutningen bedrøvelig vise om Ola Søndfjorings Kristianiareise. De politiske naboer paa kvisten

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.