side 1 av To smukke viser : Langt under havet solen stod ... Vi piger som i byer

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.