side 18 av [Fotoalbum etter ingeniør Ingebrigt Lunde]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.