side 2 av Guldsmedlaugets regnskaper 1706 - 1868

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.