side 28 av Atheniensernes Historie. Hefte 4

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.