side 24 av Atheniensernes Historie. Hefte 14

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.