side 33 av Atheniensernes Historie. Hefte 14

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.