side 76 av Rekvisit-Bok 1859.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.