side 1 av Antikvariske Optegnelser 73: [Tallet tretten /:13:/]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.