side 3 av Brever med meddelelser om fund. 17

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.