side 1 av Brev fra kaptein (senere statsråd) Herman Foss til stiftamtmann W. F. K. Christie, dat. Christiania 18/4 1837. Omhandler planen om å sikre Eidsvoldsbygningens bevarelse for nationen, hvortil Foss anmoder Christie om støtte hertil.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.