side 1 av [Utdrag fra gesellkladd, mai 1906]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.