side 79 av Boydell's Picturesque Scenery of Norway

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.