side 16 av Naturen. Nr. 7, Juli 1880, 4. årgang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.