side 7 av Naturen. Nr. 6, Juni 1881, 5te. Aargang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.