side 13 av Naturen. Nr. 2, Februar 1885, 9de. Aargang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.