side 22 av Naturen. Nr.3 Mars 1896, 20de aargang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.