Waldemar Christofer Brøgger

Waldemar Christofer Brøgger FRSE (10 November 1851 – 17 February 1940) was a Norwegian geologist and mineralogist. His research on Permian igneous rocks (286 to 245 million years ago) of the Oslo district greatly advanced petrologic theory on the formation of rocks.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Christofer_Brøgger_(geologist))


Waldemar Christofer Brøgger er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0704
  • ubb-ms-0878
  • ubb-ms-0954
  • ubb-ms-0970
  • ubb-ms-1178
  • ubb-ms-1451
  • ubb-ms-1864
  • ubb-ms-1870