Sam Eyde

Ingeniør og industriherre

Samuel "Sam" Eyde (29 October 1866 – 21 June 1940) was a Norwegian engineer and industrialist. He was the founder of both Norsk Hydro and Elkem.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Eyde)


Sam Eyde er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1870