Francis Bull

professor i nordisk litteratur

Francis Bull (4 October 1887 – 4 July 1974) was a Norwegian literary historian, professor at the University of Oslo for more than thirty years, essayist and speaker, and magazine editor.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Bull)


Francis Bull er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0778
  • ubb-ms-0790
  • ubb-ms-0953
  • ubb-ms-1432
  • ubb-ms-1813
  • ubb-ms-1842
  • ubb-ms-1863
  • ubb-ms-1879