Georg Ossian Sars

Prof Georg Ossian Sars HFRSE (20 April 1837 – 9 April 1927) was a Norwegian marine and freshwater biologist.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Ossian_Sars)


Georg Ossian Sars er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0675
  • ubb-ms-0700
  • ubb-ms-0790
  • ubb-ms-1029
  • ubb-ms-1456
  • ubb-ms-1864